Dr. sc. Andrea Crkvenac Gregorek
Opća kirurgija, Vaskularna kirurgija - dr. med.
 • Zvanje Specijalist opće kirurgije (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
  Subspecijalist vaskularne kirurgije
 • Aktivnosti
  • Kirurško i endovaskularno liječenje bolesti arterija i vena s posebnim interesom u liječenju kroničnih rana na Zavodu za vaskularnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
 • Dostignuća
  • Tečaj iz endovaskularnog liječenja aneurizmi abdominalne aorte
  • Tečaj kompresivne terapije kod venskih bolesti
  • Poslijediplomski tečaj iz „Doplerske ultrazvučne dijagnostike bolesti krvnih žila Medicinskog fakulteta u Zagrebu
  • Kao autor ili koautor napisala više znanstvenih, stručnih i preglednih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inozemstvu
  • Članica Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju i Europskog društva za vaskularnu kirurgiju, Europskog društva za kronične rane

Dr.sc. Andrea Crkvenac Gregorek, dr. med. Specijalist opće kirurgije i subspecijalist vaskularne kirurgije na Zavodu za vaskularnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Rođena je 09. rujna 1972. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine.

Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, 2005. godine stječe akademski stupanj magistrice znanosti iz područja prirodnih znanosti, a obranom doktorske disertacije „Utjecaj genskih polimorfizama na nastanak aneurizme trbušne aorte u ljudi“, 2012. godine stječe akademski stupanj doktora znanosti.

Specijalist opće kirurgiju postaje 2004. godine, a subspecijalist vaskularne kirurgije 2010. godine. Od 2005. godine radi na Zavodu za vaskularnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb gdje se bavi kirurškim i endovaskularnim liječenjem bolesti arterija i vena s posebnim interesom u liječenju kroničnih rana.

Do sada je u sklopu stručnog usavršavanja završila tečaj iz endovaskularnog liječenja aneurizmi abdominalne aorte, tečaj kompresivne terapije kod venskih bolesti, poslijediplomski tečaj iz „Doplerske ultrazvučne dijagnostike bolesti krvnih žila Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Kao autor ili koautor napisala je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inozemstvu. Članica je Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju i Europskog društva za vaskularnu kirurgiju, Europskog društva za kronične rane.