Prim. Gordana Krnjević Pezić
Dermatovenerologija -
 • Zvanje Specijalist dermatovenerologije (Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • Aktivnosti
  • Dugi niz godina radi u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan te obnaša funkciju zamjenice ravnatelja
  • Sudjelovala je u dva klinička ispitivanja
 • Dostignuća
  • Kao autor ili koautor napisala je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inozemstvu
  • Završila je tečaj dermatoskopije te je koautorica Smjernica za dijagnostiku i liječenje psorijaze Hrvatskog dermatovenerološkog društva
  • Članica je Hrvatskog društva za dermatovenerologiju, te više međunarodnih stručnih asocijacija

Gordana Krnjević Pezić rođena je 13.06.1957. godine. Završila je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1983. godine.

Specijalizaciju iz dermatovenerologije završila je 1993. godine na Klinici za kožne i spolne bolesti Medicinskog fakulteta i KBC Zagreb te Klinici za kožne i spolne bolesti KBC „Sestre milosrdnice“.

Dugi niz godina radi u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Naftalan te obnaša funkciju zamjenice ravnatelja. Sudjelovala je u dva klinička ispitivanja. Kao autor ili koautor napisala je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inozemstvu.

Završila je tečaj dermatoskopije t je koautorica Smjernica za dijagnostiku i liječenje psorijaze Hrvatskog dermatovenerološkog društva.

Članica je Hrvatskog društva za dermatovenerologiju,  te više međunarodnih stručnih asocijacija.

Ostali članovi tima

Dr. M. Tara O'Keeffe

Cardiology

Dr. M. Tara O'Keeffe

Haematology

Dr. Shieh Su-Sen

Diabetology

Dr. Elizabeth Rummer

Neurology