POLIKLINIKA ASTER +385 91 2323 770 POLIKLINIKA ASTER info@poliklinikaaster.hr
POLIKLINIKA ASTER
Dr.sc.
Andrea Crkvenac Gregorek
Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist vaskularne kirurgije
Dr.sc. Andrea Crkvenac Gregorek, dr. med. Specijalist opće kirurgije i subspecijalist vaskularne kirurgije na Zavodu za vaskularnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb.

Rođena je 09. rujna 1972. godine u Zagrebu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1997. godine. Na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, 2005. godine stječe akademski stupanj magistrice znanosti iz područja prirodnih znanosti, a obranom doktorske disertacije „Utjecaj genskih polimorfizama na nastanak aneurizme trbušne aorte u ljudi“, 2012. godine stječe akademski stupanj doktora znanosti. Specijalist opće kirurgiju postaje 2004. godine, a subspecijalist vaskularne kirurgije 2010. godine. Od 2005. godine radi na Zavodu za vaskularnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb gdje se bavi kirurškim i endovaskularnim liječenjem bolesti arterija i vena s posebnim interesom u liječenju kroničnih rana.

Do sada je u sklopu stručnog usavršavanja završila tečaj iz endovaskularnog liječenja aneurizmi abdominalne aorte, tečaj kompresivne terapije kod venskih bolesti, poslijediplomski tečaj iz „Doplerske ultrazvučne dijagnostike bolesti krvnih žila Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Kao autor ili koautor napisala je više znanstvenih, stručnih i preglednih radova objavljenih u časopisima u zemlji i inozemstvu. Članica je Hrvatskog kirurškog društva, Hrvatskog društva za vaskularnu kirurgiju i Europskog društva za vaskularnu kirurgiju, Europskog društva za kronične rane.
NARUČITE SE ILI POŠALJITE UPIT
Želite se naručiti ili imate pitanje vezano uz zahvat? Samo popunite kontaktni obrazac. Naši liječnici će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.