POLIKLINIKA ASTER +385 91 2323 770 POLIKLINIKA ASTER info@poliklinikaaster.hr
POLIKLINIKA ASTER
Dr.sc.
Kristian Kunjko
Specijalist opće kirurgije
Subspecijalist plastične, rekonstruktivne i estetske kirurgije

Dr. sc. Kristian Kunjko plastični je kirurg na Zavodu za plastično-rekonstruktivnu kirurgiju i kirurgiju dojke u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, na kojem je 2008. godine upisao poslijediplomski doktorski studij iz Biomedicine i zdravstva. U okviru znanstveno-istraživačkog projekta Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske „ Pentadekapeptid BPC 157- daljnja istraživanja“ 2012. godine obranio je doktorsku disertaciju „Učinak pentadekapeptida BPC 157 u transkeciji fleksornih mišića podlaktice u štakora“, čime je stekao titulu doktora znanosti te je izabran u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika. Od 2016. godine stalni je sudski vještak Županijskog suda u Zagrebu za opću kirurgiju.

Na Klinici za kirurgiju KBC-a Zagreb specijalizirao je opću i subspecijalizirao plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju. U okviru subspecijalističke edukacije radio je godinu dana kao Senior Clinial Fellow u Frimley Trust u Velikoj Britaniji gdje se usavršavao u rekonstruktivnoj i estetskoj kirurgiji te je obavio i veliki broj nekirurških estetskih zahvata. Na teorijskom i praktičnom planu educirao se u vrhunskim svjetskim centrima plastične kirurgije u Londonu, New Yorku i Miamiju. Sudjelovao je na brojnim domaćim i stranim kongresima, posebice iz područja rekonstruktivne kirurgije dojke, onkoplastične kirurgije i mikrokirurgije. Pohađajući brojne konferencije i surađujući sa stručnjacima iz cijelog svijeta i dalje se aktivno usavršava i primjenjuje najnovije spoznaje iz estetske medicine u svakodnevnoj praksi.

Autor je ili koautor brojnih znanstvenih radova, od kojih je 7 indeksirano u Current Contentsu. Aktivni je član Hrvatskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku kirurgiju, Hrvatskog kirurškog društva te više međunarodnih stručnih asocijacija.

NARUČITE SE ILI POŠALJITE UPIT
Želite se naručiti ili imate pitanje vezano uz zahvat? Samo popunite kontaktni obrazac. Naši liječnici će vam se javiti u najkraćem mogućem roku.