Doctors

Dr. sc. Branko Bogdanić
Abdominalna i digestivna kirurgija, Opća kirurgija -
Prim. Gordana Krnjević Pezić
Dermatovenerologija -
dipl. ing. mol. biol.Ivana Jurić
Direktorica - Direktorica poliklinike Aster