Venerologija

Venerologija je grana medicine koja se bavi proučavanjem i liječenjem spolno prenosivih bolesti. U mnogim dijelovima svijeta specijalnost se obično kombinira s dermatologijom.

Venerične bolesti uključuju bakterijske, virusne, gljivične i parazitske infekcije. Neke od važnih bolesti su HIV infekcija, sifilis, gonoreja, kandidijaza, herpes simpleks, humani papiloma virus (HPV) i dr.

Dijagnostika i liječenje

Nudimo dijagnostiku i liječenje:

  • bolesti koje zahvaćaju genitalnu i analnu regiju
  • spolno prenosivih infekcija:

– HPV infekcija (Kondilomi/spolne bradavice) – Chlamydia trachomatis – Mycoplasma hominis – Ureaplasma urealyticum